گلایه

ادبیات/شعر/ترجمه

رایت اخترنشان
نویسنده : محسن کریمی راهجردی - ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ تیر ۱۳۸٩
 

سلام

برای این پست "سرود ملی امریکا" به نام اصلی "Star Spangled Banner"  را برایتان ترجمه کرده ام. 

 

رایت اخترنشان

با من بگو آیا پیداست دراولین سپیده فلق

آنچه با افتخار بدرود گفتیمش در واپسین طلیعه شفق

میبینی آن گشن رگه های رخشان و اختران تابناکش را

که در پیکار هول آور مردانه برفراز جانپناهمان دراهتزاز بود؟

و شب همه صفیرسرخ گلوله و نورافشان انفجار

گواهی میداد که بیرقمان پابرجا بود در آسمان

بگو آیا آن رایت اخترنشان هنوزهست در هیجان

بر فراز میهن آزادگان و خانه دلیران؟

 

برساحل به تیرگی پیداست از درون ژرفامه 

کانجا سپاه خصم دون در سکون هراسناکی آسوده

 چیست آنچه بهنگام در هر نسیم

نیم پیدا نیم پنهان بر فراز تل مخروبه

کنون نخست پرتو فجر را برتابیده؟

چه با شکوه بازتابیده و میدرخشد بر دریا

آن رایت اختر نشان که جاودان باشد در هیجان

بر فراز میهن آزادگان و خانه دلیران

 

 

 

 

Star Spangled Banner

Oh, say, can you see, by the dawn's early light,
What so proudly we hail'd at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars, thro' the perilous fight,
O'er the ramparts we watch'd, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof thro' the night that our flag was still there.
O say, does that star-spangled banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?

On the shore dimly seen thro' the mists of the deep,
Where the foe's haughty host in dread silence reposes,
What is that which the breeze, o'er the towering steep,
As it fitfully blows, half conceals, half discloses?

Now it catches the gleam of the morning's first beam,
In full glory reflected, now shines on the stream:
'T is the star-spangled banner: O, long may it wave
O'er the land of the free and the home of the brave!

 

 

 


 
comment بهانه ()