شعر تاخوش

تو خوشی بی من
من تاخوشم بی خود
من و آیینه و این شعر
هر سه نا خوشیم بی تو

/ 4 نظر / 17 بازدید
دکتر داود بیات

با سلام و تشکر از محبت های بی دریغ شما معرفت نیست ؟ عنوان مطلبی است به بهانه بزرگداشت فرودوسی و با چند خبر و اشعار سرکار خانم زندی به روزم و منتظر نقد و نظر ارزشمندتان ها ولک بی خبر آپ ميکنی ؟

ياسمی

آّه محسن عزيز دوست نازنين دوران غربت شيرين من دوست دلبند غروبهای داغ اهواز عزيز عصر های فيلم و شب شعر دانشگاه غريب شهيد چمران برادر همراه و همدل عصرانه های کيانپارس ميزبان خوش مشرب شله زرد بی نظير ساغر محرم مطمئن راز ها و عشق های نداشته من يوسف ناگهان گم شده و مجنون ناگاه باز يافته من...ديگر بس است

زائر تنهايي

سلام و خدايی که همين نزديکی است از اين که به وبم سر زديد سپاسگزارم و بيشتر از نظر ارزشمند شما خوشحال و دلگرم